strona SOSW w Bytowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Cz. I (1960 - 1973)

Z kart historii


Początki szkolnictwa specjalnego w Bytowie sięgają dość odległych czasów. We wrześniu 1960r. powstała skromna, licząca zaledwie dwa oddziały i dysponująca tylko jedną izbą lekcyjną Szkoła Podstawowa Specjalna. Mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Mierosławskiego 7. W szkole pracowało dwoje nauczycieli: Józef Toczony - założyciel i kierownik szkoły oraz Ruth Diaków.

Do dyspozycji uczniów było tylko jedno pomieszczenie, dlatego nauka odbywała się na dwie zmiany. W następnym roku szkolnym szkoła liczyła już trzy oddziały, w których uczyło się 40 uczniów; oddano do jej dyspozycji 3 izby lekcyjne i malutkie pomieszczenie na pomoce szkolne. Zwiększyła się też kadra: pracę w szkole rozpoczęła Halina Mazur i Helena Borzyszkowska. Z każdym nowym rokiem szkolnym wzrastała liczba uczniów, oddziałów oraz nauczycieli.

U progu tworzenia się nowej placówki napotykano wiele trudności. Były to przede wszystkim trudne i skomplikowane warunki lokalowe, a także brak doświadczeń i wzorców w organizowaniu nowego procesu dydaktyczno - wychowawczego właściwego szkołom specjalnym. Mimo tych trudności placówka funkcjonowała bardzo dobrze. Taką ocenę wystawił w 1963r. zespół wizytujący pracę szkoły.

Skromne warunki lokalowe nie były też przeszkodą w rozpoczęciu w roku szkolnym 1964/65 pracy pozalekcyjnej. Powstała wówczas drużyna harcerska licząca 28 harcerzy, drużyna zuchowa, kółko artystyczne, introligatorskie oraz Samorząd Uczniowski. Nieco później powstało SKO i koło plastyczne.

Rozpoczęła się też działalność pozaszkolna. Uczniowie brali udział w zlotach młodzieży szkół specjalnych w Sławoborzu i Damnicy. W Sławoborzu organizowano też obozy wypoczynkowe dla dzieci. Szkoła wzięła udział w konkursie "Szkoła nasza jest szkołą nowoczesną", zajmując III miejsce.

W roku szkolnym 1966/67 opuścili szkołę jej pierwsi absolwenci. Było ich dziesięcioro. Część z nich podjęła naukę w szkole zawodowej wieczorowej, część pozostała w domach rodzinnych.

Dzień 15 czerwca 1968 roku - to ważna data: szkoła otrzymała własny budynek przy ul. 1 Maja i Styp - Rekowskiego
. Radość z tego powodu była tak wielka, że - jak wspominają pierwsi nauczyciele - uczniowie sami przenosili pomoce, a nawet część wyposażenia szkoły do nowych pomieszczeń.

Po kapitalnym remoncie obu budynków, które uprzednio zajmował Państwowy Dom Dziecka, szkoła dysponowała 6 izbami lekcyjnymi i innymi pomieszczeniami, takimi jak: świetlica, jadalnia, harcówka i biblioteka.

Jak przeczytać można w protokołach z posiedzeń Rad Pedagogicznych, w nowych warunkach znacznej poprawie uległy sprawy dydaktyczne i wychowawcze. Rozszerzyła się też działalność pozalekcyjna: powstało Koło Przyjaźni Polsko - Radzieckiej, PCK, Koło Turystyczno - Krajoznawcze, nieco później fotograficzne i koło żywego słowa. Nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje, podejmując studia i inne formy dokształcania. Zagospodarowano wszystkie pomieszczenia szkoły oraz jej otoczenie, organizowano wycieczki do miast nadmorskich.

W grudniu 1969 roku Kuratorium Oświaty i Wychowania przeprowadziło wizytację szkół powiatu bytowskiego. Oceniano pracę wychowawczą, estetykę i warunki higieniczne. Nasza placówka zajęła I miejsce w powiecie.

Dzięki poprawie warunków lokalowych wciąż zwiększała się liczba uczniów i oddziałów. W roku szkolnym 1972/73 było już 155 uczniów i 8 oddziałów. Niestety, już po 5 latach znów zaczęto dotkliwie odczuwać niedogodności lokalowe. Małe izby lekcyjne, ciasnota, przepełnione klasy, brak sali gimnastycznej i pomieszczeń rekreacyjnych utrudniały pracę z rosnącą liczbą podopiecznych.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego