strona SOSW w Bytowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Czym jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Powiatowy Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju

CZYM JEST WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka, co do którego zdiagnozowano lub podejrzewa się nieprawidłowości rozwojowe. Jako forma profesjonalnego wsparcia przysługuje dziecku od chwili wykrycia niepełnosprawności (lub ryzyka jej wystąpienia) do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole. Oznacza także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.


Zakwalifikowanie do zajęć wymaga opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju wydanej dziecku przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Zajęcia organizowane są bezpłatnie, w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie, zgodnie ze wskazaniami poradni, w zależności od możliwości i potrzeb psychofizycznych dziecka. Prowadzone są indywidualnie z małym podopiecznym i jego rodziną. W przypadku dzieci, które ukończyły 3. rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.


Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001635
Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001860

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1412) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001712

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego