strona SOSW w Bytowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Dogoterapia

Oferta edukacyjno - terapeutyczna > Oferta terapeutyczna

W zajęciach z dogoterapii biorą udział dzieci z zespołów edukacyjno - terapeutycznych, oddziału przedszkolnego oraz dzieci z autyzmem. Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej i grupowej.  Terapia wspomaga rozwój dzieci, dostarcza i pogłębia ich wiedzę na temat prawidłowego i bezpiecznego postępowania z psem, zarówno własnym jak i obcym, a także pokazuje zakres obowiązków, jakie spoczywają na właścicielu psa. Podczas zajęć wykonujemy wiele ćwiczeń i zabaw, które mają służyć wszechstronnemu rozwojowi podopiecznych.

Dogoterapia
 jest jedną z metod wspomagających psychoterapię i edukację. Motywatorem jest specjalnie wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę.

Celem dogoterapii jest:
- usprawnianie motoryki dużej i małej,
- rozwój słownictwa,
- oddziaływanie na zmysły,
- rozwijanie i usprawnianie werbalnego porozumiewania się,
- rozwijanie spostrzegawczości, pamięci,
- motywowanie do podejmowania nowych zadań,
- kształtowanie pozytywnych emocji wychowanka,
- łagodzenie stresu, samotności,
- kształtowanie podstawowych pojęć matematycznych,
- wspomaganie i usprawnianie nauki czytania,
- stwarzanie warunków do relaksacji, wyciszenia się.

Terapia z udziałem zwierząt obejmuje następujące formy:

  • AAA- Animal Assisted Activities - są to zajęcia, których celem jest dostarczanie pozytywnych emocji i satysfakcji przebywania z psem. Opierają się na spontanicznej zabawie.

  • AAE- Animal Assisted Education - są to zajęcia majace na celu usprawnianie sfery intelektualnej i poznawczej dziecka. Najczęściej odbywają się w szkole i przedszkolu.  Pies, spełniający rolę motywatora, stwarza bardziej przyjazne warunki do przyswajania wiedzy. Zajęcia tego typu prowadzone są w grupach lub indywidualnie i mają określony scenariusz.

  • AAT - Animal Assisted Therapy - to zajęcia mające ściśle określony cel rehabilitacyjny. Do terapii z udziałem zwierząt kieruje specjalista zajmujący się leczeniem i/ lub przebiegiem terapii danej osoby.

Przebieg i rezultaty terapii są obserwowane, weryfikowane i/lub mierzone.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego