strona SOSW w Bytowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Dzialalnosc Kola

Kolo turystyczne

Właściwe zagospodarowanie czasu wolnego w życiu każdego człowieka, począwszy od dziecka po osobę dorosłą, jest niezmiernie ważne. To my - nauczyciele, pedagodzy i wychowawcy powinniśmy zaszczepiać w młodych ludziach zamiłowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. Wszystko po to, by w przyszłości zamiast spędzać wolny czas przy komuterze lub przed telewizorem, wolały wyjść na spacer, zagrać w siatkówkę czy pojechać na wycieczkę rowerową. W Ośrodku staramy się pokazać naszym wychowankom jak najwięcej form ciekawego spędzania czasu wolnego.

Od września 2005 roku w Ośrodku działa Szkolne Koło Turystyczno - Rekreacyjne, którego założycielami i opiekunami są pani Joanna Zientarska i pan Kazimierz Pliszka.

Głównymi celami działalności koła są:

 • wdrażanie dzieci i młodzieży z SOSW do aktywności ruchowej przez wyrabianie nawyku zdrowego i higienicznego stylu życia,

 • rozbudzanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych,

 • poznawanie przez uczniów Ośrodka geografii i historii regionu,

 • integracja z dziećmi z innych szkół,

 • rozwijanie zainteresowania sportem i rekreacją,

 • wyrabianie umięjętności dostrzegania piękna i szacunku do dóbr kultury i zabytków,

 • kształtowanie postawy patriotycznej,

 • kształtowanie zamiłowania do znanych i nowych form ruchu.W kole działają trzy sekcje: sportowa, turystyczna i ekologiczna.


W ramach sekcji ekologicznej rokrocznie bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie Świata" oraz w obchodach "Dnia Ziemi", a dodatkowo:

 • 27 maja 2007 roku uczestniczyliśmy z uczniami w otwarciu nowo utworzonej ścieżki przyrodniczo - dydaktycznej w lesie w Dąbrowie Rzepnickiej. Nowa trasa została utworzona na granicy miasta, w rzepnickim lesie. Teren jest tam silnie pofałdowany i pagórkowaty, poprzecinany oczkami i ciekami wodnymi, ukształtowany pod wpływem procesów rzeźbotwórczych zachodzących podczas cofania się lądolodu w czasie ostatniego zlodowacenia. Na trasie podziwialiśmy piękno okolic Bytowa. Zobaczyliśmy między innymi budki lęgowe ptaków, paśnik z lizawką dla saren i jeleni. Oprócz walorów przyrodniczych podziwialiśmy też to, co pozostawili niemieccy budowniczy przedwojennej linii kolejowej - wysoki nasyp, wiadukt oraz przepust kamienno - ceglany pod nasypem.

 • 17 kwietnia 2007, wspólnie z członkami Polskiego Związku Wędkarskiego, wysprzątaliśmy teren wokół Jeziora Jeleń. Była już to druga taka akcja, którą zorganizowaliśmy przy pomocy Polskiego Związku Wędkarskiego. Wcześniej wysprzątaliśmy teren przy Jeziorze w Półcznie.Istotnym elementem funkcjonowania Koła są wycieczki, rajdy i marsze. Udało nam się zorganizować kilka wycieczek, w tym:

 • 27 października 2005 roku odbył się rajd pieszy do Soszycy, gdzie podziwialiśmy walory przyrodnicze okolic Bytowa, w tym jeziora lobeliowego oraz zwiedzaliśmy znajdującą się tam elektrownię wodną.

 • 31 maja 2007 roku odbył się rajd rowerowy na Górę Siemierzycką połączony ze zwiedzaniem Szkoły Polskiej w Płotowie.

 • 23 września 2009 roku odbyła się wycieczka do Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich. Celem wycieczki było zwiedzanie skansenu połączone z lekcjami muzealnymi i  warsztatami, podczas których dzieci uczyły się lepienia z gliny i tworzenia kwiatów z bibuły oraz poznawały Język Kaszubski.

 • 15 czerwca 2010 roku odbyła się wycieczka do Skansenu Archeologicznego w Biskupinie, gdzie dzieci zwiedzały Muzeum oraz wzięły udział w lekcji wyrabiania naczyń z gliny.

Działalność koła już na dobre wpisała się w działalność SOSW.  Dzieci wyczekują kolejnej wycieczki, chętnie uczestniczą w spotkaniach organizacyjnych, w zajęciach rekreacyjno - sportowych. Angażują się w przygotowanie imprez, podsuwają pomysły, przygotowują sprzęt. Założeniem programu zajęć pozalekcyjnych, w ramach działalności Koła Turystyczno - Rekreacyjnego  jest nauczenie uczniów, że właściwie zagospodarowany czas wolny, aktywność ruchowa, właściwy wypoczynek i odpoczynek po szkole (a w przyszłości - po pracy) sprawiają, że człowiek chętnie wykonuje obowiązki, jest mniej zmęczony, łatwiej regeneruje siły, a przede wszystkim, że jego życie staje się bardziej wartościowe i atrakcyjne. Podstawowym efektem pracy Koła i jego sekcji jest wzrost świadomości zdrowotnej i ekologicznej uczniów oraz poznanie historii własnego regionu. Po kilku latach doświadczeń możemy mówić o wyraźnej zmianie uwrażliwienia na zagadnienia zdrowotne i ekologiczne oraz na zmianie postawy uczniów w tym zakresie.


Wychowanek Ośrodka dzięki uczestniczeniu w zajęciach koła:

 • rozumie potrzebę aktywnego wypoczynku jako niezbędnego czynnika prawidłowego rozwoju,

 • potrafi wskazać pozytywne i negatywne aspekty ingerencji człowieka w środowisko,

 • nabywa umiejętność posługiwania się mapą,  wykształca zdolność orientacji w terenie,

 • rozwija zamiłowanie do podróżowania oraz umiejętności współdziałania w grupie, organizacji pracy, podziału obowiązków,

 • kształtuje postawę odpowiedzialności, karności,

 • jest wyposażony w umiejętności zachowania się w każdym środowisku,

 • poznaje różne formy aktywnego wypoczynku oraz uczy się ich promocji poprzez postawę własną,

 • potrafi zorganizować zajęcia w czasie wolnym dla siebie i innych.

W ramach sekcji sportowej organizujemy cykliczne spotkania, na których dzieci grają w piłkę nożną, siatkową, koszykową, biegają, grają w tenisa w zależności od ich zainteresowań i potrzeb.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego