strona SOSW w Bytowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Dzialalnosc

Kolo wedkarskie

W Ośrodku od 1 września 2011 roku działa Szkolne Koło Wędkarskie. Założycielem i opiekunem koła wędkarskiego jest Dyrektor Ośrodka Kazimierz Kerlin. Zajęcia zaplanowano zgodnie z potrzebami, zainteresowaniami, możliwościami i oczekiwaniami uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Spełnienie oczekiwań uczniów wobec szkolnych zajęć sportowych poprzez umożliwienie im pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności w obszarach, którymi są szczególnie zainteresowani, a przede wszystkim, które są dla nich atrakcyjne i dostępne ze względu na ich poziom intelektualny, sprawność i wydolność fizyczną. Wędkarstwo, które bije rekordy popularności wśród młodzieży stało się sposobem na spędzanie wolnego czasu, formą rozrywki, a także pewnego rodzaju oderwaniem od rzeczywistości. Młodzi ludzie i nie tylko próbują się w ten sposób wyciszyć, odnaleźć spokój wewnętrzny, zastanowić się nad sobą i swoimi życiem. Takie podejście do problemu, a przy okazji poznanie zasad i norm prawidłowego zachowania w naturalnym środowisku w moim przeświadczeniu jest konieczne, tzn. wspieranie młodzieży niepełnosprawnej w rozwijaniu nowej pasji zwiększa integrację ze środowiskiem lokalnym, co w konsekwencji prowadzić będzie do poprawy funkcjonowania społecznego.


Celem głównym funkocjonowania Koła Wedkarskiego jest:

Poznanie technik wędkarskich, metod połowu różnych gatunków ryb, sprzętu wędkarskiego, przepisów PZW i zasad obowiązujących na stanowiskach wędkarskich oraz nauka doboru i przygotowania sprzętu, przynęt i łowiska, realizacja zasady wędkarstwa wyczynowego "złów i wypuść". Oprócz zajęć typowo wędkarskich uczniowie poznają najbliższe środowisko, piękno przyrody i historię naszego regionu.


Cele szczegółowe:

 • rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych - wędkarskich,

 • poznanie walorów obszarów przyrodniczych najbliższego regionu i jego okolicy,

 • kształtowanie szacunku do obiektów mających wartość kulturową dla naszego regionu,

 • motywowanie do aktywnego spędzania wypoczynku,

 • poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach,

 • upowszechnianie zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,

 • wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,

 • integracja wychowanków ze środowiskiem naturalnym,

 • propagowanie wśród społeczności szkolnej zachowań proekologicznych,

 • propagowanie wędkarstwa rekreacyjnego jako formy spędzania czasu wolnego,

 • utrwalanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą,

 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej,

 • przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej.


Zakładane efekty:

 • podniesienie sprawności fizycznej uczniów,

 • wdrożenie do samodoskonalenia się i pracy nad sobą,

 • wzrost świadomości uczniów w zakresie potrzeb i konieczności uprawiania sportu,

 • propagowanie alternatywnych rozwiązań spędzania wolnego czasu,

 • przygotowanie uczniów do prowadzenia zdrowego stylu życia,

 • poznanie najbliższego środowiska,

 • przyjemne i pożyteczne spędzenie czasu.Tematyka zajęć Koła w roku szkolnym 2011/2012:


Wrzesień

 • spotkanie organizacyjne. Przedstawienie zasad bhp,

 • wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z krajoznawstwem oraz wędkarstwem, Regulamin amatorskiego połowu ryb - przygotowywanie się do zdobycia Karty Wędkarskiej,

 • podstawowy sprzęt wędkarski - podział,

 • zajęcia praktyczne na łowisku.


Październik

 • ćwiczenia - rozpoznawanie łowiska - wybór stanowiska wędkarskiego na łowisku

 • przynęty wędkarskie, Zanęty i nęcenie,

 • gatunki ryb naszych wód,

 • zajęcia praktyczne nad jeziorem w Tuchomku.


Listopad

 • rodzaje wędzisk i kołowrotków. Rodzaje spławików i sposoby ich wyważania,

 • planowanie wycieczki do Słupska - plan zwiedzania,

 • rodzaje żyłek (podstawowe węzły) i haczyków,

 • zajęcia praktyczne nad jeziorem w Tuchomku.


Grudzień

 • rozpoznawanie łowisk;

 • zimowe techniki połowu ryb. Zimowy sprzęt wędkarski;

 • ćwiczenia - łowienie ryb spod lodu.


Styczeń

 • doskonalenie technik połowu ryb spod lodu,

 • postawa etyczna wędkarza. Zachowanie się nad wodą,

 • poznanie jezior na Pojezierzu Bytowskim.


Luty

 • kultura osobista wędkarza,

 • spotkanie z przedstawicielami PZW,

 • przygotowanie do zdania egzaminu na kartę wędkarską.


Marzec

 • techniki spławikowe połowu ryb,

 • czasopisma, portale internetowe o tematyce wędkarskiej,

 • ćwiczenia - połowy technikami spławikowymi wyprawa nad jezioro w Tuchomku.


Kwiecień

 • techniki spinningowe połowu ryb,

 • przynęty spinningowe - zbrojenie i dociążanie przynęt,

 • wyprawa na ryby do Tuchomka.


Maj

 • ćwiczenia - połowy technikami spinningowymi,

 • ćwiczenia - metoda gruntowa,

 • egzamin na kartę wędkarską.


Czerwiec

 • udział w zawodach wędkarskich,

 • wyprawa na ryby do Tuchomka,

 • podsumowanie pracy - piknik nad jeziorem.Program Szkolnego Koła Wędkarskiego opracował: Dyrektor SOSW Kazimierz Kerlin

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego