strona SOSW w Bytowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Witamy na naszej stronie

Witamy na stronie internetowej
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
im. Dzieci Europy w Bytowie


Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków,
w miarę ich możliwości,
do samodzielnego udziału w życiu społecznym,
w integracji ze środowiskiem.

W Ośrodku zapewniamy realizację obowiązku szkolnego oraz przygotowujemy do życia w integracji ze środowiskiem poprzez:

  • osiagnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju wychowanków w dostępnym dla nich zakresie,

  • za pomocą specjalnych metod pracy, przygotowujemy do wykonywania zawodu.

kadra
  • udzielamy wychowankom pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz rewalidacyjnej;

  • dajemy możliwość uczestniczenia dzieciom i młodzieży w zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych, wyrównawczych oraz realizowania indywidualnych programów nauczania, które opracowujemy dla każdego ucznia ośrodka indywidualnie;

  • umożliwiamy rozwój zainteresowań wychowanków w ramach zajęć pozalekcyjnych sportowych, rekreacyjnych, proekologicznych, plastycznych, technicznych, informatycznych, artystycznych;

  • umożliwiamy uczniom dokonanie wyboru przyszłego zawodu oraz odnalezienia się na rynku pracy po ukończeniu szkoły;

  • doskonalimy kożdego dnia własny warsztat pracy i poszukujemy nowych rozwiązań, tak by jak najlepiej wspomagać rozwój naszych wychowanków;

  • wspieramy rodziców w realizacji ich zadań wychowawczych;

  • wychowujemy nasze dzieciaki i młodzież zgodnie z przyjetym imieniem Ośrodka, w duchu humanizmu i zbliżenia z narodami, człowieka otwartego na drugiego człowieka, tolerancyjnego a przede wszystkim w wielkiej miłosci do Ojczyzny.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego