strona SOSW w Bytowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Komunikacja alternatywna

Oferta edukacyjno - terapeutyczna > Oferta terapeutyczna

Na zajęciach stosujemy wspomagające i alternatywne metody komunikacji. Pierwszym i podstawowym warunkiem skutecznej komunikacji jest wzajemne zrozumienie obu stron, dlatego staramy się stale i w podobnych sytuacjach używać krótkich wypowiedzi, pokazywać dziecku to, o czym mówimy, jednocześnie obserwując w jakim stopniu nas rozumie. Dziecko, które nie będzie prowokowane do poznawania rzeczy, nazw, zjawisk, czynności, nie będzie miało możliwości poznawania języka w całej jego złożonej strukturze. Nie będzie więc mogło w pełni uczyć się rozumienia znaczeń słów na wszystkie dostępne dla niego sposoby, tj. wzrokowo, słuchowo i dotykowo.


Komunikacja jest kluczem do poznawania siebie i otaczającej rzeczywistości, do umysłowego uporządkowania świata poprzez nazywanie przedmiotów, zjawisk, zdarzeń, określanie ich cech i relacji zachodzących między nimi. Niedokształcenie mowy może poważnie zaburzyć ogólny rozwój dziecka, stąd tak dużą wagę przywiązujemy do wczesnej stymulacji rozwoju mowy i zachęcamy dziecka do komunikowania się z otoczeniem. Dla dzieci komunikacja alternatywna będzie podstawową formą porozumiewania się. Komunikacja wspomagająca i alternatywna, stosując niewerbalne sposoby porozumiewania się, stanowi dodatek bądź substytut mowy. Wyróżnia się:

 • komunikację alternatywną, która znajduje zastosowanie, gdy osoba porozumiewa się bezpośrednio - twarzą w twarz - inaczej niż za pomocą mowy; znaki manualne i graficzne to przykłady alternatywnych form komunikacji dla osób pozbawionych umiejętności mówienia,

 • komunikację wspomagającą, która oznacza komunikację uzupełniającą lub wspierającą. Słowo "wspomagająca" podkreśla fakt, że interwencja z wykorzystaniem alternatywnych środków komunikacji ma dwojaki cel: wzmacniać i uzupełniać mowę oraz gwarantować zastępczy sposób porozumiewania się, gdy osoba nie zaczyna mówić.


Podstawowe jednostki systemów komunikacyjnych to:

 • znaki manualne - zaliczamy do nich języki migowe oraz inne znaki przekazywane za pomocą rąk,

 • znaki graficzne - obejmują wszystkie znaki utworzone za pomocą przedstawienia graficznego, takie jak symbole Bliss'a, Picture Communikation Symbols (PCS), piktogramy,

 • znaki przestrzenno-dotykowe - najczęściej wykonane są z drewna lub plastiku, np. klocki.


Niezwykle istotne w naszej pracy jest wprowadzanie symboli, które odbywa się poprzez ćwiczenia:

 • dopasowywanie - polega na łączeniu symbolu z konkretem,

 • łączenie dwóch takich samych symboli,

 • łączenie dwóch jednakowych symboli, ale o różnych rozmiarach,

 • wybieranie, spośród dwóch, trzech i większej ilości symboli, konkretnego wymienionego,

 • ćwiczenie zrozumienia znaczeń poprzez tworzenie prostych dobieranek kojarzeniowych   (np. dobieranie przedmiotów pasujących do siebie według funkcji klucz i drzwi, szczotka i pasta do  zębów, segregacja przedmiotów według grup i klas - ubrania: spodnie, bluza, skarpety, sprzęt gospodarstwa domowego: kubek, garnek, kuchenka),

 • prowadzenie rozmowy z dzieckiem na określony temat i wybieranie spośród wielu konkretnych symboli.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego