strona SOSW w Bytowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Oddzialy dla dzieci autystycznych

Oferta edukacyjno - terapeutyczna > Oferta edukacyjna

Czym jest autyzm?
Autyzm oznacza, iż dziecko ma pewne problemy w obszarach uspołecznienia, języka oraz zabawy. Autyzm to nie choroba, lecz upośledzenie lub problem rozwojowy, który  staramy się rozwiązać. Nie traktuje się już autyzmu jako rzadko występującego zaburzenia. Obecne badania sugerują, iż mniej więcej jedno dziecko na tysiąc cierpi na autyzm klasyczny a jedno na 250 cierpi na zaburzenia należące do spektrum autystycznego, czyli na łagodniejsze formy autyzmu.

W Ośrodku znajdują się dwa oddziały dla dzieci z autyzmem - w Przedszkolu i Szkole Podstawowej.  Do przedszkola uczęszcza czworo dzieci z Bytowa i okolic w wieku 4 - 7 lat, a do klasy I Szkoły Podstawowej czterech chłopców i jedna dziewczynka. Oddziały mają do dyspozycji sale wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do pracy z dziećmi autystycznymi. Dodatkowo dzieci korzystają z zajęć oferowanych w Ośrodku tj.: logopedii, komunikacji alternatywnej, terapii EEG Biofeedback, gimnastyki korekcyjnej, masażu wykonywanego przez specjalistę. W pracy z naszymi wychowankami wykorzystujemy metodę małych kroków.

Oprócz zajęć z wychowawcą i w specjalistycznych pracowniach, dzieci dwa razy w tygodniu uczestniczą w zajęciach integracyjnych w Przedszkolu Nr 3 w Bytowie. Biorą też udział we wszystkich imprezach i uroczystościach orgaznizowanych  w Przedszkolu oraz w Ośrodku.

Do pracy z dziećmi włączamy metody stymulujące rozwój aktywności i samodzielności, jednocześnie staramy się  wspólpracować ze specjalistami i rodzicami. Stosujemy metody stymulacyjne i edukacyjne, tak by całościowo rozwiązywać problemy naszych podopiecznych. Metody stymulacyjne są długotrwałe i skierowane na rozwój i poprawę zaburzonych funkcji (rozwój sprawności OUN) poprzez zastosowanie bodźców, które mają doprowadzić do wewnętrznych zmian - ich celem jest poprawa regulacji organizmu. Metody edukacyjne są powiązane ze stymulacją, wyróżnia się w nich nurty oparte na teorii uczenia się. Metody behawioralne i niebehawioralne polegają na wzmacnianiu pewnych zachowań poprzez nagrody (rzeczowe lub społeczne, które rozszerzają spektrum działania w metodzie) lub eliminowaniu ich poprzez brak nagród.


Pracując metodą Marii Montessori rozwijamy u dzieci samodzielność, wspieraną indywidualną pomocą nauczyciela, wtedy kiedy to jest konieczne. Metoda Weroniki Sherborne wspomaga prawidłowy rozwój dziecka oraz koryguje jego zaburzenia. Dzięki ćwiczeniom wg tej metody dzieci uczą się poznawać przestrzeń i zachowywać w niej, czując się swobodnie, uczą się empatii. Ćwiczenia z tej grupy mają na celu rozszerzenie umiejętności poznawania najbliższego otoczenia na większym terenie, na którym dziecko może się zetknąć z różnymi przedmiotami. Poprzez metodę Knilla rozwijamy u dzieci kontakt społeczny, naśladownictwo, ruch i znajomość własnego ciała. Program ułożony jest w sekwencji powtarzających się na tle specjalnego akompaniamentu muzycznego ćwiczeń. Muzyka tworzy klimat, w ramach którego wykonywane są poszczególne elementy programów, a jednocześnie wprowadza strukturę, która porządkuje przebieg zajęć. Poprzez terapię behawioralną kształtujemy u dziecka autystycznego jak największą liczbę zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku.

Każdy z uczniów pracuje według indywidualnego programu dydaktyczno - wychowawczego, dostosowanego do jego potrzeb i możliwości.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego