strona SOSW w Bytowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Oferta edukacyjno - terapeutyczna > Oferta terapeutyczna

W Ośrodku dysponujemy wykwalifikowaną kadrą psychologiczno - pedagogiczną. Każdy może zgłosić się ze swoimi problemami do pani Beatki Łopato - pedagoga szkolnego lub pań psycholog Ani Matysiak - Rębalskiej i Patrycji Kwiatkowskiej. Nasza oferta obejmuje:

Rodzina


  • poradnictwo dla rodziców - wspieranie w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich, udzielanie pomocy w pokonywaniu trudności wychowawczych i szkolnych dzieci,

  • organizowanie pomocy materialnej dla potrzebujących rodzin;

  • współpraca z instytucjami wspierającycmi ucznia i jego rodzinę.

Uczeń

  • prowadzenie krótkoterminowej terapii ukierunkowanej na rozwiązanie problemu,

  • promowanie zdrowego stylu życia poprzez realizację programów profilaktyczno - wychowawczych rozwijajacych kompetencje społeczne, eliminujacych zachowania ryzykowne (m.in. realizowanie Treningu Zastępowania Agresji ART),

  • doradztwo zawodowe - ukierunkowanie drogi dalszego kształcenia,

  • współpraca z nauczycielami i wychowawcami, mająca na celu wspieranie uczniów w pokonywaniu trudności szkolnych.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego