strona SOSW w Bytowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Struktura SOSW

Oferta edukacyjno - terapeutyczna

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bytowie jako zasadnicze cele stawia sobie:

 • dbałość o możliwie największy rozwój dziecka,

 • przygotowanie i włączanie dziecka do życia w społeczeństwie,

 • stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju, zapewniających akceptację w środowisku społecznym.W Ośrodku funkcjonują 4 typy szkół:

1. Szkoła Podstawowa  Nr 3 - klasy I-VI oraz zespoły rewalidacyjno - wychowawcze;

2. Gimnazjum Nr 3 - klasy I-III oraz zespoły rewalidacyjno - wychowawcze;


3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2, przygotowująca do pracy w zawodach:

 • kucharz małej gastronomii,

 • malarz-tapeciarz.

Praktyki zawodowe odbywają się w różnych zakładach na terenie miasta oraz w Ośrodku.

4. Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła wyposażona jest  w:

 • sale lekcyjne,

 • gabinety rewalidacji indywidualnej,

 • gabinet pedagoga i psychologa,

 • gabinety logopedyczne,

 • pracownie specjalistyczne,

 • pracownię techniczną,

 • pracownię komputerową,

 • pracownię do nauki języków obcych,

 • cztery pracownie multimedialne,

 • warsztaty szkolne,

 • pracownię gospodarstwa domowego,

 • bibliotekę,

 • świetlicę,

 • salę gimnastyczną,

 • salkę do gimnastyki korekcyjnej,

 • salę doświadczania świata,

 • teren rekreacyjny,

 • boisko.

Pracownia do nauki języka niemieckiego jest "klasą multimedialną". Pracownia jest wyposażona w tablicę multimedialną, stanowisko wykładowcy z komputerem i jednostką centralną, słuchawki z mikrofonem dla 16 stanowisk, odtwarzacz CD oraz nagłośnienie sali lekcyjnej. Pracownia sterowana jest oprogramowaniem zainstalowanym na komputerze. Ponadto posiadamy 3 programy do nauki języka nuiemieckiego. Jeden program skierowany jest do uczniów młodszych, pozostałe dwa do uczniów starszych. Pracownia multimedialna zdecydowanie ułatwia i uatrakcyjnia pracę nauczyciela, a uczniów mobilizuje do samodzielnej pracy. Wyposażenie klasy znacznie zwiększyło komfort pracy nauczyciela oraz uczniów. Dzięki programom multimedialnym uczniowie uczą się chętniej, a nauka jest dzięki temu dużo ciekawsza.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego