strona SOSW w Bytowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Wydarzenia w I semestrze 2018/2019

29 stycznia zespół tańca kaszubskiego "Bómki" wystąpił gościnnie w Domu Pomocy Społecznej w Parchowie. Po występie tancerze uczyli tańca kaszubskiego podopieczne Domu, a na zakończenie odbyła się kaszubska zabawa z poczęstunkiem. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.
16 stycznia nasi uczniowie zaprezentowali Jasełka Misyjne w Domu Pomocy Społecznej w Parchowie. Pensjonariuszki DPS-u również przygotowały dla naszych uczniów część artystyczną, a po występach wszyscy wzięli udział w zabawach integracyjnych przy muzyce.14 stycznia członkowie zespołu „Bómki” wybrali się do Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, gdzie zwiedzili dwie wystawy związane ze sztuką regionalną. Pierwsza z nich to ekspozycja prac twórców ludowych z ziemi świętokrzyskiej zatytułowana „Art brut”, a stworzona na podstawie zbiorów Muzeum Wsi Kieleckiej. Druga natomiast to „Współczesna sztuka ludowa” - jedna z większych kolekcji współczesnej sztuki ludowej na Pomorzu, w której znajdują się prace ponad stu współczesnych twórców zamieszkujących na terenie całych Kaszub. Zbiory te obejmują kolekcje rzeźby w drewnie, malarstwa na płótnie i na szkle, hafciarstwa, strojów ludowych, plecionkarstwa, garncarstwa, instrumentów muzycznych, tabakierek i zabawek ludowych. Uczniowie, zwiedzając wystawy, mogli dostrzec podobieństwa i różnice w postrzeganiu i podejmowaniu tematów i motywów religijnych, kulturalnych i przyrodniczych, a także różnorodności artystycznych środków wyrazu w obu regionach.


10 stycznia wychowankowie grupy II, III i IV wraz z wychowawczyniami wzięli udział w koncercie kolęd i pastorałek przygotowanym przez uczniów Szkoły Muzycznej w Bytowie. Koncert odbył się w sali portretowej bytowskiego Zamku.8 stycznia wychowankowie grup wychowawczych, uczestniczący aktywnie w zajęciach umuzykalniających, odwiedzili mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Parchowie. Współpraca między DPS w Parchowie a naszymi podopiecznymi trwa już wiele lat. Uczniowie przyjeżdżają w karnawale z artystycznym występem o tematyce bożonarodzeniowej i zawsze są bardzo ciepło przyjmowani przez mieszkanki i ich opiekunki.W tym roku dziewczęta z Parchowa zaprezentowały przepiękne jasełka, a nasi wychowankowie zaśpiewali kilka kolęd i pastorałek. Na zakończenie zaproszono nas na słodki poczęstunek i zabawę integracyjną przy muzyce.W przyjaznej i radosnej atmosferze upłynął nam wspólnie spędzony czas. Serdecznie dziękujemy Siostrom, opiekunkom oraz dziewczętom za zaproszenie i miłą gościnę.8 stycznia został podsumowany konkurs plastyczny "Bezpiecznie zimą", który jest częścią realizowanego programu "Bezpiecznie zimą, bezpiecznie latem".
Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, zespołów edukacyjno – terapeutycznych oraz oddziałów rewalidacyjno-wychowawczych.
Celem konkursu było:

 • podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznych zachowań podczas zimowego wypoczynku,

 • popularyzacja ruchu na świeżym powietrzu,

 • kształtowanie troski o własne bezpieczeństwo,

 • kształtowanie umiejętności oceny i wyboru miejsc bezpiecznych do zimowych zabaw i rekreacji,

 • rozwijanie kreatywności i umiejętności wyrażania myśli i uczuć w formie plastycznej. Spotkanie zakończyło się rozdaniem dyplomów i nagród autorom najlepszych prac plastycznych i pozostałym uczestnikom konkursu.


Życzymy wszystkim śnieżnych, miłych i udanych ferii zimowych. Odpoczywajcie, bawcie się i nabierajcie siły na drugą część roku szkolnego, ale w każdej sytuacji pamiętajcie o bezpieczeństwie!


W okresie od marca do grudnia 2018 w Placówce był realizowany program „Czas zmarnowany nie istnieje we wspomnieniach”.


W ramach programu została utworzona 30-osobowa grupa dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami, pochodzących z terenu Gminy Bytów. Uczestnicy wzięli udział w zajęciach rekreacyjno
sportowych  oraz w wycieczce do Gdańska i Grudziądza, w czasie której uczestnicy m.in. zwiedzili zabytki Grudziądza znajdują się na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego. Uczniowie mieli możliwość podziwiania m.in. średniowiecznego układu urbanistycznego Starego Miasta, murów miejskich z XIV/XV w., pozostałości zamku krzyżackiego z XIII w. czy Bramy Wodnej, zbudowanej na początku XIV wieku, dawniej zamykanej broną. Zwiedzając Muzeum, młodzi turyści mogli podziwiać Pałac Opatek, a także wystawę „Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu 1920-1939”. Poznali historię Miasta Grudziądza oraz zwiedzili wystawę archeologiczną. Ciekawym punktem było zwiedzenie wystawy poświęconej pamięci Bronisława Malinowskiego - wybitnego polskiego lekkoatlety, biegacza, zdobywcy złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie. Skorzystali również z uzdrowiskowej części Grudziądza, w której najbardziej rozpoznawanym obiektem jest tężnia solankowa w kształcie piramidy, w której kuracjusze mogą skorzystać z inhalacji powietrzem nasyconym solanką o wysokim stężeniu jodu, bromu, magnezu, wapnia i potasu. Uczniowie skorzystali też z basenów solankowych, które znakomicie działają na schorzenia ortopedyczne. Po przemaszerowaniu kilkunastu kilometrów wszyscy stwierdzili, że po takich kąpielach mogą maszerować dalej i wybrali się do kina. W drodze powrotnej zwiedzili Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku i ciekawe architektonicznie miejsce, jakim jest Galeria Forum Gdańsk, w którym nowoczesna przestrzeń znakomicie łączy się z zabytkową częścią Gdańska. W trakcie wycieczki uczniowie zwiedzili Planetarium w Grudziądzu, gdzie mogli podziwiać gwiazdy podczas warsztatów w obserwatorium.
Program "Czas zmarnowany we wspomnieniach został dofinansowany przez Gminę Bytów
W okresie od marca do grudnia 2018 w Placówce realizowano Program „Z rękodziełem w tle” - zagospodarowanie czasu wolnego osób niepełnosprawnych  poprzez udział w warsztatach arteterapii oraz upowszechnianie ich twórczości.
W projekcie wzięło udział 15 osób - dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Bytów. Zajęcia były realizowane poprzez warsztaty plastyczno-techniczne, podczas których uczestnicy zapoznali się z tradycjami i rękodziełem Kaszub i innych regionów Polski, wykonując różne prace plastyczne i techniczne. Odbyły się także warsztaty wyjazdowe do Muzeum w Grudziądzu. Tam uczestnicy wykonali ozdoby świąteczne. Okres świąt to te czas pierników, dlatego uczestnicy warsztatów arteterapii własnoręcznie robili pierniki, które potem zdobili. W trakcie zajęć w ramach programu z rękodziełem w tle uczestnicy wykonali wiele ciekawych przedmiotów i dekoracji. Jak każdego roku wykonali dekoracje na Targi Prac Dziecięcych „Pomysłowy Dobromir”, wykonali makiety na płytach drewnianych z postaciami Kaszubki i Kaszuba. Dekorowali butelki podczas warsztatów z grupą gości z Niemiec, robili ozdoby z papieru, malowali obrazy, dekorowali kamienie i wiele innych rzeczy. Podczas pobytu w Grudziądzu w Planetarium wspólnie wykonali obraz przestworzy.  Program "Czas zmarnowany we wspomnieniach został dofinansowany przez Gminę Bytów


W okresie od marca do grudnia 2018 w Placówce realizowany był Program „Czas zmarnowany nie istnieje we wspomnieniach” -  program popularyzacji turystyki i wypoczynku wśród osób niepełnosprawnych.


W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w zajęciach turystyczno
krajoznawczych.  W ramach zajęć odbyły się dwa rajdy rowerowe i cztery rajdy piesze na terenach powiatu bytowskiego oraz rajd pieszy w Grudziądzu oraz spacer po Gdańsku. Podczas zajęć i rajdów uczestnicy zdobyli umiejętności: planowania zajęć, komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o sprawach; stosowania zasad właściwego i bezpiecznego zachowania się w terenie, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych, doceniania, jak ważne jest właściwe zaplanowanie udanej imprezy turystycznej; poszanowania dóbr przyrody, szacunku dla drugiego człowieka poprzez pracę w oceny siebie i swoich działań oraz wyciągania wniosków do dalszych działań. Niezmiernie ważnym aspektem zajęć jest bezpieczeństwo. Uczestnicy projektu dużo uwagi poświęcili przygotowywaniu się do rajdów, łącznie z naprawą i konserwacją rowerów. Podczas rajdów uczniowie poznali tereny rekreacyjne, które można odszukać we własnym mieście ale również ciekawe miejsca, które można zwiedzić w innych miastach.
Program "Czas zmarnowany we wspomnieniach został dofinansowany przez Powiat Bytowski
W okresie od marca do grudnia 2018 r. nasi podopieczni brali udział w programie „Tańczące cukierki” – prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego realizowanego podczas warsztatów tańca kaszubskiego. W ramach projektu prowadzono spotkania warsztatowe, podczas których uczestnicy nabywali i doskonalili umiejętność tańca kaszubskiego, uczyli się kaszubskich piosenek oraz pogłębiali wiedzę o własnym regionie i kulturze kaszubskiej. Młodzi tancerze i piosenkarze mieli też możliwość zaprezentowania nabytych umiejętności przed szerszą publicznością, m.in. biorąc udział w IX Pomorskich Spotkaniach Tanecznych w Gdyni, XXVI Powiatowym Przeglądzie Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży w Bytowie, Dniu Kaszubskim w Tursku, polsko – niemieckiej wymianie młodzieży oraz podczas występów dla podopiecznych zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli.


Program realizowany był przy wsparciu finansowym Powiatu Bytowskiego.W okresie od marca do grudnia 2018 r. w placówce realizowano program „Scena i my” – prowadzenie edukacji teatralnej dzieci i młodzieży. W ramach projektu przeprowadzono 20 dwugodzinnych spotkań warsztatowych, podczas których uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z dorobkiem literackim sławnych pisarzy, poznania różnych form scenicznych takich jak: pantomima, stop-klatka, teatr żywego słowa, teatrzyk cieni, teatrzyk kukiełkowy, inscenizacja, ćwiczenia dramowe oraz inne formy aktywności ruchowej. . Młodzi aktorzy mieli też możliwość zaprezentowania umiejętności na forum, przedstawiając swoją interpretację sztuki pt. „Piękna i Bestia” podczas Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy i „Dnia Integracji”, a także w ramach polsko – niemieckiej wymiany młodzieży.


Warsztaty teatralne prowadzone były przy wsparciu finansowym Gminy Bytów.W okresie od marca do grudnia 2018 roku nasi podopieczni brali udział w projekcie „Kaszubskie bajania” – kaszubska tradycja i kultura oczami młodych. W ramach tego działania przygotowali techniką animacji poklatkowej dwa filmiki na podstawie literatury kaszubskiej. Inspiracją dla uczniów był wiersz Stanisława Janke pt. „Sziszczi" oraz opowiadanie „Ò tim skąd wzął sã kôłp?”, zaczerpnięte ze „Słownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej” Bernarda Sychty, w opracowaniu Grzegorza Schramke. Uczestnicy w trakcie pracy wykazali się umiejętnościami wyszukiwania, selekcji, oceny i przetwarzania informacji, symbolicznego przedstawienia tematu, tworzenia uogólnień, kreatywnego tworzenia scenografii i cierpliwości podczas fotografowania kilkuset ujęć i obróbki zdjęć, doboru ścieżki dźwiękowej i tworzenia filmu w programie komputerowym. Pracując nad powstaniem animacji, odszukiwali ciekawe aspekty kultury i tradycji kaszubskiej, łącząc je ze współczesnością i technologią.


Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym Powiatu Bytowskiego.


Efekty ich pracy można zobaczyć pod adresami:

https://youtu.be/9inTFzSrVfA
https://youtu.be/OoKfvkd-NvU

W Nowym Roku życzymy Wam Szczęścia i Zrowia,
oraz
Mnóstwa Sukcesów i Radości każdego Dnia


21 grudnia w naszej placówce odbyło się uroczyste spotkanie uczniów, rodziców i pracowników, które wprowadziło nas w wyjątkowy nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Dzieci i młodzież zaprezentowały przepiękne jasełka, zabierając zgromadzonych w symboliczną podróż, w którą od dwóch tysięcy lat co roku wyruszają wszyscy poszukujący narodzonego Dzieciątka, by ofiarować Mu najcenniejsze dary: wiarę, nadzieję i miłość. Podczas spotkania nagrodzono również uczniów, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym i przygotowali piękne prace o tematyce bożonarodzeniowej.

Przy okazji życzymy Wam
Ciepłych Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia


Od kwietnia do listopada 2018 roku nasi podopieczni brali udział w programach „Na zdrowy start - program rehabilitacji psychoruchowej dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bytów” oraz „EEG Biofeedback program neuroterapii dla dzieci niepełnosprawnych”. W programie rehabilitacji psychoruchowej wzięło udział 20 dzieci z różnymi niepełnosprawnościami z terenu gminy Bytów. Zajęcia prowadzono metodami Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, pedagogiki zabawy, muzykoterapii, metodą M. i Ch. Knill, a wzbogacone były elementami kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona oraz biblioterapii. Zabawy ruchowe przeplatane były aktywnościami plastycznymi i muzycznymi. Dzięki prowadzonym zajęciom możliwe było stworzenie sytuacji, w których uczestnik może bez lęku rozwijać swoje najlepsze strony. Pozwoliły one na rozwijanie przez ruch świadomości własnego ciała, świadomości przestrzeni i działania w niej oraz dzielenia jej z innymi ludźmi, a także nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. Natomiast w terapii EEG Biofeedback udział wzięło czworo dzieci niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami psychosomatycznymi, dla których po zakwalifikowaniu do programu zostały opracowane indywidualne protokoły naprawcze. Każde dziecko wzięło udział w dwudziestu sesjach terapeutycznych, podczas których pracowano nad poprawą procesów poznawczych, wzrostem sprawności fizycznej i umysłowej oraz kreatywności, zmniejszeniem problemów szkolnych, poprawą sposobu mówienia, zmniejszeniem stanów lękowych i napięcia wewnętrznego

oraz zaburzeń uwagi.

Programy realizowane były
przy wsparciu finansowym Gminy Bytów.
Tradycyjnie już, tuż przed wyczekiwaną przerwą świąteczną, uczniowie z grupy wokalnej wybrali się do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Bytowie, by umilić jego pacjentom czas świątecznego oczekiwania oraz podzielić się życzeniami. W ramach wizyty kolędowej, na ręce dyrektor oddziału przekazano zebrane w Ośrodku dla pacjentów słodycze, kawy i herbaty. Chwilom wzruszeń, zadumy, ale i uśmiechu nie było końca. Dziękujemy wszystkim młodym wokalistom za ten przepiękny gest dobroci serca.W radosnym odliczaniu dni do Świąt Bożego Narodzenia wychowankom świetlicy szkolnej pomagał kalendarz adwentowy. W myśl umieszczonych w nim zadań, każdego dnia adwentu dzieci i młodzież mierzyli się z przeróżnymi zadaniami. Dzięki temu, po raz kolejny udowodnili, że w pieczeniu i dekorowaniu kruchych ciasteczek nie mają sobie równych, zaś piękniej wykonanych ozdób choinkowych próżno szukać w okolicy. Ponadto nauczyli się wyrabiać masę porcelanową oraz lampiony z pomarańczy. Z pomocą nowych technologii podejrzeli pokrytą śniegiem Laponię, napisali listy do Świętego Mikołaja, a także przeszli szybki warsztat pakowania prezentów. Kończąc wyjątkowy okres oczekiwania na pierwszą gwiazdkę wigilijną, nauczyli się składać sobie życzenia w trzech językach obcych oraz wspólnie wyśpiewali znane sobie kolędy, sprawiając tym samym, że magiczny nastrój Świąt na dobre rozgościł się w szkolnych murach.
19 grudnia
uczniowie w ramach warsztatów "Z Rękodziełem w tle" wypiekali i zdobili pierniki. Foremki były rózne, ale dzieci najczściej wybierały foremkę pacynkę. Po upieczeniu zgodnie z recepturą wszyscy dekorowali różnymi słodkosciami pachnące ciasteczka.

Program warsztatów został dofinansowany z Gminy Bytów
18 grudnia rozstrzygnięto konkurs pt. „Najpiękniejsza ozdoba na choinkę”. Prace dzieci były przepiękne, dlatego też wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy, a szczególnie wyróżniono zdobywców trzech pierwszych miejsc: I - Wiktoria Mantaj, II - Przemek Stoltman oraz III - Szymon Kaszubowski.Wieczorem, 18 grudnia, odbyła się uroczystość wigilijna w grupach wychowawczych. Ten wyjątkowy czas, który spędziliśmy razem, był jak co roku doskonałą okazją do wspólnego kolędowania oraz świętowania. Spotkanie pełne było emocji, wzruszeń, radosnych chwil i wyjątkowych życzeń.18 grudnia klasa IB wzięła udział w wycieczce do Zagrody Styp-Rekowskich w Płotowie, która w przedświątecznym czasie przybrała nazwę Świątecznej Zagrody. Tam dzieci wzięły udział w lekcji muzealnej związanej z tradycjami bożonarodzeniowymi. Poznały historie i życiorysy adwentowych świętych, św. Barbary i św. Mikołaja. Dowiedziały się, skąd się wzięła choinka i jakie znaczenie mają ozdoby choinkowe. W programie znalazł się również czas na samodzielne wykonanie ozdób inspirowanych ludowymi zabawkami. Jako, że w zagrodzie prowadzona jest działalność muzealna, udało nam się również obejrzeć ekspozycję historyczną poświęconą rodzinie Styp-Rekowskich i dziejom wsi Płotowo. Wycieczka była bardzo udana. Z pewnością jeszcze kiedyś skorzystamy z oferty edukacyjnej i animacyjnej, która proponowana jest w tym przemiłym miejscu.

17 grudnia w klasie IC odbyła się Wigilia, w której wzięli udział również rodzice. Zanim usiedliśmy do wigilijnego stołu, dzieci zaświeciły zimne ognie, które symbolizowały pierwszą gwiazdkę. Następnie były życzenia, dzielenie się opłatkiem i śpiewanie kolęd, a na koniec wszyscy zostali obdarowani prezentami przez Mikołaja - Dominika.


17 grudnia uczniowie w ramach Programu "Z Rękodziełem w tle"
wykonali ozdoby choinkowe. Były to Aniołki, które zabrali do domu i przed Wigilią powieszą we własnych domach. Podczas warsztatów starsi uczestnicy piekli gofry i pomagali młodszym w tworzeniu swoich dzieł. Panowała rodzinna atmosfera co bardzo podobało się małym uczestnikom.


Warsztaty zostały dofinansowane ze środków Gminy Bytów

W dniach 10 – 12 grudnia członkowie Koła Turystycznego uczestniczyli w wycieczce do Grudziądza. Zabytki Grudziądza znajdują się na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego. Uczniowie mieli możliwość podziwiania m.in. średniowiecznego układu urbanistycznego Starego Miasta, murów miejskich z XIV/XV w., pozostałości zamku krzyżackiego z XIII w. czy Bramy Wodnej, zbudowanej na początku XIV wieku, dawniej zamykanej broną. Zwiedzając Muzeum, młodzi turyści mogli podziwiać Pałac Opatek, a także wystawę „Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu 1920-1939”. Poznali historię Miasta Grudziądza oraz zwiedzili wystawę archeologiczną. Ciekawym punktem było zwiedzenie wystawy poświęconej pamięci Bronisława Malinowskiego - wybitnego polskiego lekkoatlety, biegacza, zdobywcy złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie. Jak każdego roku uczniowie skorzystali z okazji i w trakcie zajęć warsztatowych wykonali ozdoby świąteczne. Zwiedzili także Planetarium i wzięli udział w warsztatach w Obserwatorium Astronomicznym. Skorzystali również z uzdrowiskowej części Grudziądza, w której najbardziej rozpoznawanym obiektem jest tężnia solankowa w kształcie piramidy, w której kuracjusze mogą skorzystać z inhalacji powietrzem nasyconym solanką o wysokim stężeniu jodu, bromu, magnezu, wapnia i potasu. Uczniowie skorzystali też z basenów solankowych, które znakomicie działają na schorzenia ortopedyczne. Po przemaszerowaniu kilkunastu kilometrów wszyscy stwierdzili, że po takich kąpielach mogą maszerować dalej i wybrali się do kina ;) W drodze powrotnej zwiedzili Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku i ciekawe architektonicznie miejsce, jakim jest Galeria Forum Gdańsk, w którym nowoczesna przestrzeń znakomicie łączy się z zabytkową częścią Gdańska.https://www.facebook.com/pg/soswbytow/photos/?tab=album&album_id=1170163913147994

Zespół kaszubski "Bómki" wystąpił gościnnie w Szkole Podstawowej nr 1
podczas konkursu recytatorskiego pt. "Świat w kaszubskiej legendzie zaklęty".


W ramach zajęć warsztatowych uczniowie szkoły zawodowej przygotowali animację pt. „Ò tim, skąd sã wzął kôłp?” na podstawie opowiadania zaczerpniętego ze „Słownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej” Bernarda Sychty, w opracowaniu Grzegorza Schramke. Wykorzystując technikę animacji poklatkowej, stworzyli filmik opowiadający legendę pochodzenia łabędzia, która znana była w okolicach Jastarni.

https://www.facebook.com/soswbytow/videos/471208720072436/


Warsztaty realizowane były przy wsparciu Powiatu Bytowskiego.


6 grudnia, jak co roku, wszystkie grzeczne dzieci odwiedził Mikołaj. W naszej Placówce Mikołajów było kilku. W klasie Ic odbyło się spotkanie mikołajkowe. Dzieci musiały być bardzo grzeczne, bo przybyło do nich aż dwóch Mikołajów! Radosne zabawy i upominki sprawiły maluchom mnóstwo radości.5 grudnia w Tczewie odbył się II Wojewódzki Konkurs Artystyczno - Kulinarny „Piernikowe szaleństwa", w którym udział wzięły dziewczęta z III grupy wychowawczej. Konkurs polegał na tym, by minimum tydzień wcześniej upiec pierniki oraz wykonać z nich ozdoby. Na dowód samodzielnej pracy trzeba było przesłać zdjęcia z poszczególnych etapów jej wykonywania. Dziewczęta z wielkim entuzjazmem podjęły się zadania i powstały piękne pierniki, między innymi domek świecznik. W Tczewie grupę reprezentowały trzy wychowanki: Alicja Gierszewska, Alina Adamczyk i Wiktoria Mantaj. Konkurencja była bardzo silna, w konkursie brało udział kilkanaście placówek, a wszystkie ozdoby były bardzo ładne i wymagały dużego wkładu pracy. Dziewczętom udało się zdobyć zaszczytne III miejsce. Wizyta w Tczewie była bardzo mile spędzonym czasem, dziękujemy gospodarzom za ciepłe, bardzo gościnne przyjęcie.30 listopada 2018 roku Stowarzyszenie Pomocy osobom Niepełnosprawnym „Pomóż mi” zakończyło realizację projektu „Sensorycznie wszystko gra” - wyspecjalizowane oddziaływania w procesie rehabilitacji dziecka metodą integracji sensorycznej W ramach Projektu siedmioro dzieci z Gminy Bytów uczestniczyło w specjalistycznych zajęciach prowadzonych metodą integracji sensorycznej. Głównym celem terapii było usprawnianie pod względem ruchowym, oraz poznawczym, odwrażliwianie lub dowrażliwianie na poszczególne bodźce sensoryczne (według indywidualnych potrzeb). Udział w zajęciach przyczynił się do osiągnięcia poprawy dysfunkcji ruchowych, oraz pozwolił odkryć bodźce sensoryczne, dzięki którym w indywidualny sposób można podnosić aktywność układu nerwowego, aby mógł on funkcjonować na właściwym poziomie i sprzyjał prawidłowemu funkcjonowaniu takich zmysłów jak:

 • koordynacja,

 • równowaga,

 • stabilizacja tułowia ,

 • prawidłowe napięcie mięśniowe,


Zadanie realizowane było przy wsparciu finansowym Gminy Bytów


29 listopada w Szkole odbyły się Andrzejki - czyli wróżby z przymrużeniem oka i radosne zabawy.

22 listopada odbyło się podsumowanie powiatowego profilaktycznego konkursu plastycznego promującego zdrowy tryb życia pod hasłem „Gdy na zdrowiu ci zależy- zdrowo żyć należy”. W konkursie wzięło udział 196 uczniów z czternastu placówek oświatowych Powiatu Bytowskiego. Wyłoniono aż 37 laureatów, gdyż uczestnicy wykazali się dużą pomysłowością w zakresie interpretacji tematu oraz wspaniałymi umiejętnościami plastycznymi, tworząc piękne i niezwykle interesujące prace.
21 listopada w 180 krajach świata obchodzono Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Również i w naszej szkole, za sprawą Samorządu Uczniowskiego, uczczono ten wyjątkowy dzień. W ramach akcji "5 minut głośnego czytania" odczytano wiersz pt. "Życzliwym bądź dla innych" A. Dziechciarczyk. Później zaś, po krótkim wprowadzeniu do historii i idei Dnia Życzliwości, rozdano uczniom listki, na których wpisywali wymyślone przez siebie pozytywne przesłania bądź rysowali uśmiechy, tworząc tym samym Drzewo Życzliwości. Na podsumowanie akcji wszyscy uczniowie zostali poczęstowani cukierkami. Z kolei w grupach wychowawczych uczniowie przygotowali radosne „uśmiechy”, które wręczali pracownikom, koleżankom i kolegom. Kochani Uczniowie! Mamy nadzieję, że przesłanie Dnia Życzliwości i Pozdrowień zostanie z Wami troszeczkę dłużej. Pamiętajmy na co dzień o magicznych słowach „dziękuję”, „przepraszam” i „proszę”, chwalmy innych, uśmiechajmy się do ludzi. Tylko tyle. I aż tyle. Powodzenia!

Uczniowie klas V-VII B i I-III A uczestniczyli w zajęciach na temat patriotyzmu, które odbyły się w Bibliotece Miejskiej. Po prezentacji multimedialnej dzieci wykonały godło Polski z puzzli.


19 listopada wychowankowie grup wychowawczych uczestniczyli w koncercie "Dla Niepodległej", zorganizowanym w bytowskim Zamku. Koncert przygotowany był przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Słupsku, Filia w Bytowie. Zaprezentowali się zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Nasze dzieci mogły posłuchać brzmienia różnych instrumentów w utworach polskich kompozytorów, m.in. Fryderyka Chopina i Wojciecha Kilara. Ponadto wysłuchały wierszy patriotycznych polskich poetów oraz pieśni, które na zakończenie wykonał chór szkoły muzycznej.W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę klasy: V-VII B ZET, III-IV B ZET, I-III C i III A gimnazjum odwiedziły Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału we wspaniałej lekcji historii w dworze szlacheckim, należącym w latach 1740-1785 do rodziny Wybickich, w którym urodził się Józef Wybicki - twórca tekstu „Mazurka Dąbrowskiego”. Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali historii hymnu narodowego i jego linii melodycznej w różnych okresach historii Polski. Pobyt w Będominie zakończył się ogniskiem z kiełbaskami.Od 9 do 16 listopada 2018 roku uczniowie brali udział w corocznym konkursie patriotycznym pt. „Tydzień z Polską”. Pierwszego dnia, śpiewając hymn narodowy o godzinie 11.11, włączyli się w akcję „Rekord dla Niepodległej”, a w ramach akcji głośnego czytania wspólnie odczytali wiersz Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”. W drugim dniu zmagań należało uzupełnić testy: wiedzy o symbolach narodowych oraz „100 pytań o Polskę” Zadania były niezwykle trudne i skierowane na poszerzenie dotychczasowych wiadomości poprzez sięganie do różnorakich źródeł. W środę zabawa przeniosła się do kuchni, w której klasy prezentowały swoje umiejętności kulinarne w ramach „wariacji bigosowych ”. Kolejne zadanie polegało na przygotowaniu pracy plastycznej pt. „Moje najpiękniejsze miejsce w Polsce ”.Podczas uroczystego apelu uczniowie w piękny i wzruszający sposób przedstawili historię odzyskiwania przez Polskę niepodległości, a następnie przedstawiono wyniki konkursowych zmagań:


I miejsce – klasa II A SPdP
II miejsce – klasa III A ZSZ
III miejsce – klasa I – III B SPdP
Wyróżnienie – klasa I A Branżowa.17 listopada w naszej placówce, podobnie jak w tysiącach miast w Polsce i na świecie, miały miejsce obchody Światowego Dnia Wcześniaka. Na Ziemi Bytowskiej była to pierwsza odsłona tego wydarzenia, którego tradycja w polskiej świadomości kształtuje się od 2011 roku. Tego dnia w budynku szkoły dominował kolor fioletowy - ogólnoświatowy symbol wcześniactwa. W ramach obchodów Dnia Wcześniaka pracownicy Ośrodka, we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytowie, zorganizowali konferencję, podczas której odwiedzający nas rodzice oraz specjaliści mogli uzyskać lub wzbogacić wiedzę dotyczącą przyczyn i konsekwencji rozwojowych u dzieci przedwcześnie urodzonych, strategii prawidłowej opieki, pielęgnacji oraz karmienia, jak również zaczerpnąć rady w zakresie ścieżek wsparcia instytucjonalnego i finansowego w sytuacji niepełnosprawności czy wcześniactwa dziecka. W trakcie wydarzenia goście mogli posilić się domowym ciastem oraz ciepłą kawą i herbatą. Miłym akcentem tego wydarzenia było pożegnanie Pana Zbigniewa Batko, który ustępuje z funkcji wicestarosty Powiatu Bytowskiego, a którego wkład w otworzenie w naszej placówce Powiatowego Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest nieoceniony. Statystyki dotyczące wcześniactwa kształtują się podobnie na całym świecie. Pomimo ogromnego rozwoju medycyny w zakresie opieki nad wcześniakami, w dalszym ciągu jedno na dziesięcioro dzieci rodzi się przedwcześnie. Dlatego cieszymy się, że jako placówka, która w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju udziela wsparcia dzieciom już po 3. miesiącu życia, mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę w upowszechnianie wiedzy na temat dróg wsparcia najmłodszych dzieci i ich rodzin.

W grupach wychowawczych uroczyście obchodzono Święto Niepodległości.15 listopada w Tczewie odbył się XI Międzywojewódzki Konkurs Recytatorski pod hasłem „Z poezją po niepodległość”, nawiązujący do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wśród blisko sześćdziesięciu uczestników wyróżniająco zaprezentowali się i nasi uczniowie: Zuzia Remidowicz z montażem poetyckim wierszy Cypriana Kamila Norwida „Moja piosnka II” i Marii Sulimy „Ojczyzno”, Asia Kleinszmidt z opowieścią o „Kwiatach polskich” Juliana Tuwima oraz Przemek Stoltman z utworami Artura Oppmana „Ojczyzna ma droga” i Ryszarda Przymusa „Polska”. W przerwach między pięknymi występami uczestnicy mogli również spróbować swoich sił w karaoke, z czego bardzo chętnie korzystali.9 listopada zespół tańca kaszubskiego „Bómki” gościł w Przedszkolu „Słoneczne Stacyjkowo”.

https://www.facebook.com/soswbytow/videos/2075148479208619/9 listopada rozpoczęliśmy w naszej szkole świętowanie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w ramach programu „Tydzień z Polską”. Podczas uroczystego apelu wspólnie odczytaliśmy wiersz Władysława Bełzy pt. „Katechizm polskiego dziecka”, a następnie - poprzez odśpiewanie hymnu narodowego - włączyliśmy się w akcję "RekordDlaNiepodległej".7 listopada w naszej placówce odbyła się dziewiętnasta edycja
Wojewódzkich Targów Prac Dziecięcych „Pomysłowy Dobromir”


W imprezie wzięły udział dzieci, młodzież i dorosłe osoby niepełnosprawne z placówek kształcenia specjalnego z terenu województwa pomorskiego, a odwiedzili nas licznie goście z Bytowa i okolic. Podczas Targów młodzi artyści mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i talentów artystycznych – na stoiskach prezentowano ceramikę, ozdoby i upominki świąteczne, aniołki i inne figurki, stroiki, bombki, świeczki, kartki świąteczne, rzeźby, wytwory ze szkła, drewna i metalu, świece, obrazki wykonane przeróżnymi technikami, robótki ręczne, serwetki, biżuterię, a nawet przetwory. Ekipy przygotowały również piękne i oryginalne prace przestrzenne „Zabytek Bytowa w miniaturze” na konkurs i wystawę.

Podczas imprezy działała kawiarenka, w której można było w miłej atmosferze porozmawiać, wypić kawę lub herbatę i skosztować słodkich wypieków. Zostały też przeprowadzone warsztaty, podczas których uczestnicy i goście wykonali przepiękny „Pejzaż Bytowa”, wykorzystując w tym celu różnokolorowe nakrętki z plastikowych butelek. Pełen wrażeń dzień zakończył spektakl pt. „Jaś i Staś – dwaj przyjaciele”, który został zaprezentowany przez aktorów Teatru „Vaška” z Torunia na sali widowiskowej Bytowskiego Centrum Kultury.


Zapraszamy do oglądania fotorelacji
https://www.facebook.com/pg/soswbytow/photos/?tab=album&album_id=1150249788472740

https://www.facebook.com/pg/soswbytow/photos/?tab=album&album_id=1142616919236027


7 listopada w naszej placówce odbyła się dziewiętnasta edycja Wojewódzkich Targów Prac Dziecięcych „Pomysłowy Dobromir”. W imprezie wzięły udział dzieci, młodzież i dorosłe osoby niepełnosprawne z placówek kształcenia specjalnego z terenu województwa pomorskiego, a odwiedzili nas licznie goście z Bytowa i okolic. Podczas Targów młodzi artyści mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i talentów artystycznych – na stoiskach prezentowano ceramikę, ozdoby i upominki świąteczne, aniołki i inne figurki, stroiki, bombki, świeczki, kartki świąteczne, rzeźby, wytwory ze szkła, drewna i metalu, świece, obrazki wykonane przeróżnymi technikami, robótki ręczne, serwetki, biżuterię, a nawet przetwory. Ekipy przygotowały również piękne i oryginalne prace przestrzenne „Zabytek Bytowa w miniaturze” na konkurs i wystawę.

Podczas imprezy działała kawiarenka, w której można było w miłej atmosferze porozmawiać, wypić kawę lub herbatę i skosztować słodkich wypieków. Zostały też przeprowadzone warsztaty, podczas których uczestnicy i goście wykonali przepiękny „Pejzaż Bytowa”, wykorzystując w tym celu różnokolorowe nakrętki z plastikowych butelek. Pełen wrażeń dzień zakończył spektakl pt. „Jaś i Staś – dwaj przyjaciele”, który został zaprezentowany przez aktorów Teatru „Vaška” z Torunia na sali widowiskowej Bytowskiego Centrum Kultury.


Targi zostały zorganizowane przy wsparciu finansowym
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


31 października w bibliotece szkolnej podsumowano całomiesięczną akcję „Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych”. W ramach akcji w bibliotece przez cały miesiąc odbywały się spotkania i konkursy, m.in. „Złóż życzenia bibliotece”, „Czytanie w bibliotece”, „Słodkie wypożyczenia”, „Czytelnik Miesiąca”, konkurs plastyczny „Dzieci w (książkowej) sieci” oraz warsztaty robienia zakładek do książek.


Laureaci konkursów:
„Czytelnik Miesiąca” – Alina Adamczyk


Konkurs plastyczny „Dzieci w (książkowej) sieci"

I kategoria:
1. Roksana Stęplowska
2. Alina Adamczyk
3. Anna Szczegielniak
3. Grzegorz Buszman
II kategoria:
1. Dominik Pepliński
2. Klasa III-VI C
3. Klasa I B
3. Klasa VI C
Wyróżnienie: Klasa I C
III kategoria:
1. Jan Zmuda Trzebiatowski
2. Krystian Topka
3. Kamil Kulaszewicz
Wyróżnienia: Krystian Stoltman oraz klasa I-III B SPdP

Konkurs „Złóż życzenia bibliotece”:
I kategoria:
1. Klasa V-VI B
2. Roksana Stęplowska
2. Alina Adamczyk
3. Klasa V – VI A
Wyróżnienie: Klasa VI C
II kategoria:
1. Klasa I – III C SPdP
2. Klasa I – III A SPdP
3. Klasa I – III B SPdP


Wystawę prac konkursowych można obejrzeć w bibliotece


Uczniowie klasy III b szkoły przysposabiającej do pracy w tym roku również przygotowują prace plastyczne na Targi "Pomysłowy Dobromir". Ich specjalnością stały się drewniane choinki oraz piękne kolorowe serca.W październiku przyłączyliśmy się do akcji „Góra Grosza” dla Karolinki Orlikowskiej. W trakcie akcji staraliśmy się wspomóc Karolinkę w przezwyciężeniu choroby, ale tak naprawdę to ona pomogła nam zrozumieć, jak ważna jest pomoc niesiona drugiemu człowiekowi. Uczniowie naszej szkoły chętnie przyłączyli się do zbiórki - przez cały miesiąc mieli możliwość wrzucania do słoja grosików zarówno w szkole, jak i w internacie, a podczas uroczystego apelu - poznania Karolinki i przekazania zebranych pieniążków. Życzymy Karolince dużo zdrówka i trzymamy kciuki za jej leczenie. Podczas apelu odczytaliśmy również wspólnie wiersz Zofii Dąbrowskiej pt. „Pani Jesień” w ramach akcji „5 minut głośnego czytania”.Uczniowie wykazali się wielką kreatywnością i pomysłowością podczas warsztatów tworzenia zakładek do książek - to kolejna odsłona akcji "Październik Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych" w naszej szkolnej bibliotece.


W ramach akcji "Październik Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych" w naszej bibliotece zorganizowano dzień słodkich wypożyczeń - na wszystkich czytelników wypożyczających książki czekały słodkie babeczki upieczone przez uczniów naszej szkoły branżowej.Korzystając ze słonecznej jesiennej pogody, uczniowie oddziałów rewalidacyjno - wychowawczych wybrali się na spacer do pobliskiego parku. Dzieci podziwiały otaczającą je przyrodę w jesiennej szacie, a na zakończenie świetnie się bawiły na placu zabaw.
12 października w naszej placówce obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. W trakcie akademii uroczyście przyjęto w poczet społeczności szkolnej uczniów klas pierwszych. Następnie Dyrektor złożył życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, a na zakończenie uczniowie zaprezentowali niezwykle dowcipną część artystyczną pt. „Obyś cudze dzieci uczył”, w trakcie której zebrani dowiedzieli się, skąd wziął się nauczyciel i jak toczyły się jego losy od czasów Adama i Ewy aż do współczesności.


8 października reprezentacja grup wychowawczych wzięła udział w IX Turnieju w Warcabach Stupolowych zorganizowanych przez Stowarzyszenie "Jesteśmy" i Warsztat Terapii Zajęciowej w Bytowie. Drużyna w składzie: Patryk Gawroński, Patryk Gierszewski, Adam Mielewczyk oraz Mateusz Kowalczuk zajęli II miejsce, zaś Patryk Gierszewski indywidualnie zajął III lokatę. Zwycięzcy otrzymali dyplomy, puchary oraz cenne nagrody rzeczowe.9 października przedszkolaczki wzięły udział w zajęciach kreatywnej twórczości,
połączonej z elementami integracji sensorycznej.8 października - odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wydano 54 karty wyborcze, z czego 48 zostało wypełnionych poprawnie. Po podliczeniu głosów ustalono, że w skład Samorządu Uczniowskiego na rok 2018/2019 wchodzą:

 • Iwona Skowronek (kl. III GIM) – 21% głosów – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

 • Zuzanna Remidowicz (kl. III GIM) – 18% głosów

 • Agata Dallecka (kl. III ZSZ) – 13% głosów

 • Aleksander Schlutt (kl. I Branżowa) – 10% głosów


Zwycięzcom wyborów serdecznie gratulujemy
i życzymy wielu skutecznie przeprowadzonych przedsięwzięć.


4 października odbyło się ognisko dla wychowanków grup wychowawczych, wpisujące się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Dlatego też oprócz radosnych zabaw i pieczenia kiełbasek, dzieci i młodzież mogły posłuchać muzyki i pośpiewać patriotyczne piosenki.2 października odbyła się wycieczka wychowanków grup wychowawczych do Gdańska. Głównym celem wyjazdu było zwiedzenie Westerplatte, upamiętnienie jednego z najważniejszych i najlepiej znanych symboli oporu Polski przeciwko najazdowi hitlerowców. Na półwysep dotarliśmy statkiem "Czarna Perła". Podczas rejsu mogliśmy usłyszeć krótką historię dawnego i współczesnego Gdańska oraz kilka pięknych marynarskich szant.

Po złożeniu wieńca pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża oddaliśmy też hołd poległym żołnierzom i ich dowódcy - majorowi Henrykowi Sucharskiemu. Następnie udaliśmy się na starówkę w Gdańsku, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć Dwór Artusa, fontannę z Neptunem, piękne stare kamienice, zabytkowe bramy oraz gdański Żuraw. Cieszymy się, że udało nam się zrealizować tak wspaniałą i pełną wrażeń wycieczkę w ramach uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

2 października uczniowie zespołu rewalidacyjnego oraz klasy III c gimnazjum dla dzieci z autyzmem odwiedzili bibliotekę szkolną.

Pani bibliotekarka przypomniała uczniom zasady wyszukiwania i wypożyczania książek. Po wybraniu interesującej lektury dzieci usiadły w czytelni i wysłuchały fragmentu opowiadania Grzegorza Kasdepke "Niesforny alfabet" - tym samym kontynuując akcję 10 minut codziennego, głośnego czytania.
1 października uczniowie klasy l b i l c zwiedzili wystawę sakralną w muzeum w Bytowie. Dzieci obejrzały rzeźby świętych, fotografie kościołów z powiatu bytowskiego oraz szaty liturgiczne, a także krótki film o historii kościołów w naszym regionie.

Do przedszkola zawitała radosna i kolorowa Pani Jesień.


27 września obchodziliśmy w naszej szkole VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Jest to międzynarodowa akcja, która ma na celu zachęcenie wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia, a także uświadomienie, iż znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym. Tego dnia rozpoczęliśmy również całoroczną akcję "5 minut głośnego czytania", wspólnie czytając zabawny wiersz Marka Tudorowskiego o prostokącie, który chciał być kwadratem. Podczas apelu Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia otworzył pan dyrektor Kazimierz Kerlin słowami: "Dzień Tabliczki Mnożenia uważam za otwarty". O godz. 9.40 ruszyły na korytarze uczniowskie patrole egzaminacyjne. Podczas przerw ze znajomości tabliczki zostali przepytani wszyscy chętni, tj. uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Do egzaminu przystąpiło 45 uczniów i 32 osoby dorosłe. Tytuły „Eksperta Tabliczki Mnożenia” zdobyło 43 uczniów. Poprzez wspólną zabawę łączymy się z ludźmi na całym świecie. Chcemy propagować zasadność uczenia się tabliczki mnożenia, a także poznawania matematyki. Wszędzie otaczają nas liczby, musimy umieć sobie z nimi radzić, dlatego warto znać tabliczkę mnożenia. Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji, pobudziły chęć zdrowej rywalizacji. Wszystkim uczestnikom gratulujemy znajomości tabliczki mnożenia i dziękujemy za dobrą zabawę.


25 września uczniowie dwóch oddziałów wzięli udział w Święcie Pieczonego Ziemniaka. Wesołe zabawy, konkursy i smakołyki sprawiły, że dzień minął w radosnej atmosferze, której nie zakłóciły nawet nieco zbyt przypieczone w ognisku ziemniaczki.
20 września w Grupach Wychowawczych odbył się apel z okazji powitania nowych wychowanków i wychowawców. Wszystkich uroczyście przywitała wicedyrektor ds. wychowawczych p. Beata Łopato. Wychowankowie przygotowali drobne upominki dla wychowawczyni Weroniki Lenc oraz wychowanka Krystiana Brzozowskiego.
Wraz z nadejściem jesieni nastał czas porządków. Dlatego też uczniowie zespołów edukacyjno - terapeutycznych z ogromnym zapałem zabrali się do prac porządkowych w szkolnym ogródku.Wraz z początkiem września, pełni nowych celów i pomysłów, rozpoczęliśmy drugi rok pracy Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
Tylko w zeszłym roku objęliśmy wielospecjalistycznym wsparciem aż 53 maluchy z powiatu bytowskiego. Korzystały one z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedii, integracji sensorycznej, fizjoterapii, dogoterapii, arteterapii, terapii EEG Biofeedback, zajęć z komunikacji, zajęć psychoruchowych czy zajęć z psychologiem.Ponadto większość maluchów i ich rodziców skorzystała z dodatkowych form pomocy w ramach projektu "Za życiem", w którym oprócz wspomnianych powyżej terapii dużą popularnością cieszyły się diagnoza wczesnych zaburzeń w rozwoju komunikacji, diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu ADOS-2 czy hipoterapia realizowana w zaprzyjaźnionej stadninie "Stajnia Dzieci Wiatru" w Pomysku Wielkim. Rok ciężkiej pracy dzieci, rodziców i terapeutów pozwolił dziesiątce naszych małych przyjaciół rozpocząć naukę w szkołach podstawowych. Nam, nauczycielom i terapeutom, pozostaje wspominać z uśmiechem wspólnie spędzone chwile i ponownie podjąć wyzwanie niezwykłej pracy w Zespole Wczesnego Wspomagania - tym razem już z 58 maluchami.


21 września, w blasku ostatnich promieni letniego słońca, uczniowie wraz z nauczycielami po raz kolejny wzięli udział w jubileuszowej
- dwudziestej piątej -
edycji akcji Sprzątanie Świata.


W tym roku wydarzeniu przyświecało hasło "Akcja - segregacja!". Jego celem niezmiennie jest budowanie świadomości ekologicznej poprzez promocję nieśmiecenia oraz segregację i ponowne wykorzystanie odpadów. Dzięki zaangażowaniu i pracowitości naszych uczniów udało się uporządkować teren szkoły i jej sąsiedztwa.

Uczniowie klasy III-V B, V-VII B, II A SPdP i oddziału rewalidacyjno - wychowawczego wzięli udział w ognisku integracyjnym. Dzieci wspólnie piekły kiełbaski, uczestniczyły w konkursach i zabawach tanecznych zorganizowanych przy pomocy wolontariuszy z Gimnazjum nr 1 i naszej szkoły. Dużą atrakcją dla wychowanków była możliwość zabawy z psem. Organizatorzy serdecznie dziękują Pani Justynie Głód za pyszną watę cukrową oraz wypożyczenie stroju Myszki Miki.
15 września uczniowie klasy I B i I C zwiedzili wystawę w Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Bytowie pt. "Poznaj grzyby unikniesz zatrucia". Uczniowie poznali gatunki grzybów jadalnych, niejadalnych oraz trujących. Pracownik sanepidu omówił prawidłowy strój grzybiarza oraz zasady zbierania grzybów. Na koniec spotkania dzieci otrzymały jabłuszka oraz książki przedstawiające grzyby.11 września odbyło się spotkanie z policjantem w klasie I C.
Pan policjant opowiedział uczniom o zachowaniu bezpieczeństwa na drodze i przypomniał o zakładaniu odblasków, żeby być lepiej widocznym. Pokazał im akcesoria policyjne, a Dominik pochwalił się swoimi. Uczniowie otrzymali upominki, a w podziękowaniu wyrecytowali wierszyk "Policjant to nasz przyjaciel".Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Pomóż mi”


Ogłasza zapisy na zajęcia prowadzone metodą integracji sensorycznej w ramach projektu:

„Sensorycznie wszystko gra”
wyspecjalizowane oddziaływania w procesie rehabilitacji dziecka
metodą integracji sensorycznej


Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym Gminy Bytów


Osoba do kontaktu Maja Porańska - Jereczek, tel. 693 641 798


3 września uroczyście przywitaliśmy nowy rok szkolny 2018/2019. Wszystkim uczniom życzymy wiele radości i pasji w osiąganiu sukcesów edukacyjnych, artystycznych i sportowych, a rodzicom - satysfakcji z rozwoju ich pociech.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego