strona SOSW w Bytowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Zasadnicza Szkola Zawodowa

Oferta edukacyjno - terapeutyczna > Oferta edukacyjna

W Zasadniczej Szkole Zawodowej uczniowie mogą kontynuować naukę rozpoczętą w naszej placówce i zdobyć zawód. Nasza oferta edukacyjna obejmuje kształcenie w zawodzie malarz - tapeciarz, kucharz małej gastronomii. Nauka w szkole trwa dwa lata. W tym czasie uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania danego zawodu.

Po ukończeniu szkoły każdy absolwent może przystąpić do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe i uzyskać dyplom czeladnika, uprawniający do wykonywania wyuczonego zawodu.  Egzamin, składający się z części teoretycznej i praktycznej, przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku.

Dla uczniów mamy szeroką ofertę zajęć dodatkowych, gdzie zdobywają wiadomości niezbędne w dorosłym życiu. Prowadzimy cykl zajęć z programu "Kultura bezpieczeństwa" opracowanego przez Państwową Inspekcję Pracy w ramach wieloletniego programu "Dostosowywania warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej". W celu aktywnego wdrażania absolwentów w zagadnienia rynku pracy w Ośrodku prowadzimy Klub Pracy, w ramach którego uczniowie zdobywają umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, właściwej prezentacji przed pracodawcą, poznają zagadnienia z Kodeksu Pracy. W celu analizy losów naszych absolwentów i dostosowywania kształcenia do rynku pracy monitorujemy lokalne zapotrzebiowanie na pracowników oraz procentowe zatrudnienie naszych absolwentów w zdobytym zawodzie. W tym celu ścisle współpracujemy z Klubem Pracy działajacym przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie.

W pracowni gospodarstwa domowego odbywają się lekcje i ćwiczenia praktyczne uczniów klas zawodowych kształcących się w zawodzie kucharz małej gastronomii, klas przysposabiających do pracy zawodowej oraz klas młodszych w ramach techniki. Dobre wyposażenie pracowni umożliwia prowadzenie różnorodnych, ciekawych zajęć, co ma swoje odzwierciedlenie w wysokiej zdawalności egzaminu zawodowego przez naszych absolwentów. Opiekunem pracowni oraz nauczycielem przedmiotów zawodowych kucharzy jest pani Ilona Kopp - Ostrowska. Dzięki jej staraniom dwóch naszych uczniów Danuta Pinkiert i Krystian Łysik zajęło równorzędne drugie miejsce w konkursie "Najsprawniejszy w zawodzie kucharza", organizowanym w Wejherowie.

W pracowni przygotowywane są poczęstunki, wypiekane ciasta na imprezy okolicznościowe, konkursy. Najważniejsze z nich to: Targi Prac Dziecięcych " Pomysłowy Dobromir", spotkania "opłatkowe", andrzejki, Dzień Matki, Konkurs Ekologiczny, Dzień Integracji, pożegnanie absolwentów.

W warsztatach szkolnych SOSW uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 odbywają praktyki szkolne. Kształcą i doskonalą nowe umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu malarz - tapeciarz. Przy pomocy nauczyciela praktycznej nauki zawodu pani Joanny Zientarskiej uczniowie poznają techniki malarskie, dekoratorskie i inne wykończeniowe. Przygotowują się do pracy zawodowej zgodnej z przepisami bhp i ppoż. Uczniowie mają możliwość ćwiczenia w warsztacie na specjalnie przygotowanych tablicach z płyt kartonowo - gipsowych, które przygotowują, malują, oklejają tapetą. Doskonalą swoje umiejetności w pracach na rzecz Ośrodka. Zgodnie z harmonogramem prac remontowych w placówce remontują poszczególne pomieszczenia, naprawiają ławki, sprzątają tereny przyszkolne oraz pomagają w przeprowadzeniu wielu imprez szkolnych.

Więcej informacji o pracy w warsztatach szkolnych można znaleźć na stronie internetowej, prowadzonej przez nauczyciela praktycznej nauki zawodu malarz - tapeciarz. Zachęcamy do jej odwiedzania:
http://www.warsztaty_osw_bytow.republika.pl/

 

Absolwenci

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego