strona SOSW w Bytowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Zespoły rewalidacyjno - wyrownawcze

Oferta edukacyjno - terapeutyczna > Oferta terapeutyczna

Zajęcia mają na celu wspieranie uczniów z trudnościami w nauce, dają im możliwość odreagowania napięć, aktywizowizują dzieci, uczą radzenia sobie w sytuacjach trudnych, dostosowywania się do zasad, ogólnie przyjętych norm.

Zajęcia z terapii pedagogicznej w młodszych klasach szkoły podstawowej skierowane są przede wszystkim do uczniów z trudnościami w nauce, które związane są z:

  • opóźnieniami i zaburzeniami percepcji wzrokowej i słuchowej,

  • zaburzeniami procesu lateralizacji,

  • deficytami pamięci,

  • opóźnieniami i zaburzeniami mowy,

  • deficytami uwagi powiązanymi z nadmierną ruchliwością.

Wymienione zaburzenia wpływają niekorzystnie na proces zdobywania umiejętności szkolnych i społecznych. Dzieci nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z narastającymi problemami, co w efekcie staje się przyczyną dodatkowych zaburzeń - emocji i zachowania.

Zajęcia rewalidacyjne przeznaczone są dla uczniów niepełnosprawnych, każde z tych dzieci ma minimum 1 godzinę zajęć w tygodniu. Są one realizowane w formie zajęć indywidualnych lub w grupach 2 - 3 osobowych, w zależności od potrzeb. W trakcie zajęć rewalidacyjnych pedagog specjalny usprawnia zaburzone funkcje psychomotoryczne, kształtuje umiejętności ucznia niezbędne do zdobywania przez niego wiedzy, a tym samym wyrównuje szanse edukacyjne swoich podopiecznych. Na tego typu zajęciach wspomagających wykorzystujemy różne metody, m.in. metodę 18 struktur wyrazowych, metodę Dennisona, metodę E. Gruszczyk - Kolczyńskiej, gry edukacyjne, itp.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego